Wang Gu Xian Qiong 2 – Everlasting Immortal

Wang Gu Xian Qiong 2 - Everlasting Immortal Poster

Type: TV Series
Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen
Released: 2018
Status: Completed

Plot Summary: The second season of Wangu Xian Qiong.